hot
>>คลิ๊กดูรายละเอียด>>คลิ๊กดูรายละเอียด    

CODE : WD-B017
NAME : LOVE KISS Cream ครีมหล่อลื่นเพิ่มอารมณ์
PACK : 1 กล่อง (1 หลอด) ขนาด 100 ml.
PRICE : กล่องละ 1,200 ฿
PROMOTION : -


 

DETAIL : LOVE KISS Cream ครีมหล่อลื่นเพิ่มอารมณ์
ครีมหล่อลื่นกระตุ้นอารมณ์ คุณภาพสูง ใช้ได้ทุกเพศไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชาย
เพื่อสร้างบรรยากาศ และกลิ่นหอมทำให้สดชื่นขณะที่มีกิจกรรมรัก
กระตุ้นความรู้สึกทางเพศ และเป็นครีมหล่อลื่นสามารถช่วยให้ภารกิจรักของคุณ
ราบรื่น สร้างความรู้สึกและปารถนาที่นุ่มนวลตามที่คุณต้องการไม่มีสารที่เป็นอันตราย

ขนาดบรรจุ 100 ml. ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2008