hot
>>คลิ๊กดูรายละเอียด    

CODE : WD-B010 ***ขายดีอันดับ 1*** --ราคาถูกกว่าทุกเวป--
NAME : (แมลงวันสเปน D9) (Spanish fly D9) ของแรงที่ทุกคนถามหา !!!!
PACK : บรรจุ 1 ขวด/กล่อง
PRICE : กล่องละ 1,550 ฿
PROMOTION : -----


 

DETAIL :
แมลงวันสเปนเป็นยากระตุ้นเซ็กส์ หรือยาปลุกอารมณ์สาว ที่มีประวัติการใช้มา
อย่างยาวนาน และพูดถึงมากที่สุดยากระตุ้นเซ็กส์ที่ทำจากแมลงวันสเปนนั้น
ประกอบไปด้วย สารที่เรียกว่าแคนทาริดีส (CANTHARIDES) โดยได้มาจากการ
นำเอาแมลงวันสเปน ไปตากแห้งและบดแห้งเป็นผง ใช้รับประทานเพื่อกระตุ้นให้
เกิดการตื่นตัวทางเพศ และมีความต้องการทางเพศเกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจาก
ไปทำให้เกิดการระคายเคือง ของท่อปัสสาวะ และเพื่อปริมาณเลือด ไปเลี้ยงยัง
อวัยวะเพศทั้งชายและหญิง หากผู้หญิงได้รับประทานอาหารหรือเครื่องดื่ม ที่มีตัวยา
ชนิดนี้เข้าไป จะทำให้เกิดอารมณ์และมีความต้อง การทาง เพศเนื่องจากไปทำให้เกิด
การระคายเคืองของท่อ ปัสสาวะและเพิ่มปริมาณเลือดไปเลี้ยงยังอวัยวะเพศ ซึ่งบาง
ครั้งก็มีการเรียกว่า ยาเสียสาว ยาเสียตัว ยาปลุก เซ็กส์ ยากระตุ้นเซ็กส์ ยาปลุก
อารมณ์ แมลงวันสเปน

แมลงวันเสปน แมงวันเสปน spanish fly ยาปลุก ยาปลุก เซ๊กส์ ยากระตุ้นเซ๊กส์
ยาปลุกเซกส์ ยาปลุกเซกซ์ ยา ปลุก sex ยากระตุ้น sex ซึ่งชื่อต่างๆเหล่านี้
ล้วนแต่ให้ความหมายเดียวกันคือพวกยาปลุกตัวยาไม่มีส่วนผสมของยานอนหลับ
จึงเป็นความเชื่อที่ผิดว่าคน ที่กินจะมีอาการง่วง ซึม ตัวยามีสรรพคุณเด่นในการ
เพิ่มความต้องการ ทางเพศ ไม่ใช่ยามอมหรือยาเสพติดแต่อย่างใด

แมลงวันสเปน ชนิด น้ำ เป็นยานำเข้าจากประเทศสเปน อันลือชื่อ หรือต้นตำรับ
สำหรับใช้เพิ่ม หรือ ปลุกเซ็กส์ คุณผู้หญิงที่มีประสิทธิภาพที่สุด คุณผู้หญิงมี
ปัญหาเรื่องสมรรถภาพตก ความรู้สึกทางเพศลดน้อยลง หรือเบื่อหน่ายจาก
ปัญหาต่างๆ เมื่อรับประทาน D9 ในปริมาณที่เหมาะสมระยะเวลา
ออกฤทธิ์ประมาณ 1 ชั่วโมงขึ้นไป จะรู้สึกอยากสนุกกับฝ่ายตรงข้าม
อย่างเต็มที่ และจะแสดงออกมาอย่าง เห็นได้ชัด อยากมีเซ็กส์

ปริมาณ spanish fly D9 ที่ใช้::
ครั้งละ10, 15, 20 หยด / ครั้ง ผสมกับน้ำดื่ม หรือ แอลกอฮอล์
ระยะเวลาออกฤทธิ์ ขึ้นอยู่กับสตรีและผู้ชายในแต่ละคน และ น้ำหนักตัวด้วย

จากการทดลองจากสตรีจริงๆ ::
น้ำหนัก ต่ำกว่า 45 กิโลกรัม รับประทาน 10 หยอด ออกฤทธิ์ 30 นาที
น้ำหนัก มากกว่า 45 กืโลกรัม รับประทาน 15 หยอด ออกฤทธิ์ 60 นาที (1 ชั่วโมง)
ระยะเวลาออกฤทธิ์ ประมาณ 60-70 นาที.

** ถ้าใช้สำหรับผู้ชาย ต้องเพิ่ม ขึ้นอีกเท่าตัว ถึงจะเห็นผลได้ชัด **