hot
>>คลิ๊กดูรายละเอียด    
 

CODE : MD-A011
NAME : แลค-โลชั่น (โลชั่นสมุนไพรทาผิว ให้ทน เอานาน)
PACK : ชนิดน้ำบรรจุ 1 ขวด : 1 กล่อง
PRICE : -
PROMOTION : ซื้อ 3 กล่อง ราคาเพียง ฿ 355


 

DETAIL : แลค-โลชั่น : เป็นโลชั่นทาผิวเฉพาะที่สำหรับท่านชาย มีส่วนผสมของสมุนไพรจาก
ธรรมชาติทั้งไทย-จีน ปรุงกลิ่นด้วยหัวน้ำหอมชั้นสูงคงคุณภาพ และสรรพคุณซึ่งเป็นที่
รู้จักกันดีกว่า 20 จึงใช้ได้อย่างปลอดภัย ไม่มีอันตราย

ิธีใช้ : เขย่าขวดก่อนแล้วทาโลชั่นให้รอบบริเวณที่ต้องการ ปล่อยทิ้งไว้
ประมาณ 10-15 นาที แล้วจึงล้างออก ด้วยน้ำสะอาดหนึ่งครั้ง หากต้องการ
ผลเพียงเล็กน้อยสามารถล้างโลชั่นออกได้ก่อนช่วงเวลา 10 นาที (เขย่าขวดก่อนใช้)

ัดจำหน่ายโดย : www.ok18shop.com www.ok18shop.com